Телефон :
051 783 265
Радно вријеме :
ПОН - ПЕТ 05:30-16:00У Јавној установи Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош данас је објављен оглас за пријем дјеце у радној 2017/2018. години. Оглас остаје отворен до попуне капацитета, а најмање 30 дана од дана објављивања на огласној табли вртића. О пријему дјеце по Огласу одлучиће комисија коју именује Управни одбор на приједлог директора вртића а резултати огласа ће бити објављени до 1. септембра 2017. године.

Цара Душана 10, 78220 Котор Варош, РС, БиХ